WOPR Lipno
Szkółka pływacka
Kursy motorowodne

Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego


25 czerwca 2021 r. 07:47
Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego

Nazwa projektu: Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego

Nr projektu: RPKP.10.04.02-04-0009/20

Lider ProjektuWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-pomorskiego

Partnerzy Projektu:

  • Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Toruniu
  • Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy
  • Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 915 osób dorosłych zamieszkujących woj. kuj-pom. i należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez uzyskanie tytułu Ratownika w okresie 15.10.2020 –30.06.2023r.

Planowane do realizacji szkolenia:

  • Kurs Ratownik Wodny
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
  • Kurs Sternik motorowodny
  • Kurs Płetwonurek

Termin realizacji projektu: od 2020-10-15 do 2023-06-30

Wartość projektu: 4 041 462,25 zł

Wartość dofinansowania: 3 580 462,25 zł

Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.467.2020 z dnia 18.11.2020r.

WOPR Lipno
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 
Pl. 11-go Listopada 13a 
87-600 Lipno
 
e-mail: biurowoprlipno@wp.pl
 
tel. 787 739 432
 
Nr konta:
8420 3000 4511 1000 0002 6109 00
 
NIP:  466-03-87-585
REGON:  340577710
Nr KRS: 0000328740
 
 
Decyzją Nr 35/2014 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 roku wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 208 poz. 1240) Lipnowskie WOPR w Lipnie z siedzibą w Lipnie Plac 11 Listopada 13 A jest uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. 

 

W celu kontaktu z naszą firmą prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego

Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela strony internetowej WOPR Lipno w celach marketingowych oraz wyrażam zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od właściciela strony internetowej WOPR Lipno .