WOPR Lipno
Szkółka pływacka
Kursy motorowodne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lipnowskiego WOPR


11 marca 2018 r. 09:37
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lipnowskiego WOPR

Zarząd Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odbędzie się 24 marca 2018 roku o godzinie 17:00, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,  Lipno ul. Sportowa 16 A.

pozdrawiam Marcin Makowski.

 

proponowany Porządek Obrad:

                                                                                                                                    ( PROJEKT)

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW LIPNOWSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - Lipno 24.03.2018 r.

 1. POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI ORAZ CZŁONKÓW LIPNOWSKIEGO WOPR.
 2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA .
 3. WYBÓR PROTOKOLANTA .
 4. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD .
 5. PRZYJĘCIE REGULAMINU OBRAD .
 6. OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA STWIERDZAJĄCE PRAWOMOCNOŚĆ OBRAD.
 7. WYBÓR KOMISJI MANDATOWO - SKRUTACYJNEJ.
 8. PRZEDSTAWIENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK.
 9. PRZEDSTAWIENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA 2017 ROK.
 10. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2017 ROK.
 11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA PREZESA ZARZĄDU.
 12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU.
 13. PRZYJĘCIE PROJEKTU PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018.
 14. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018.
 15. WOLNE WNIOSKI.
 16. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW LIPNOWSKIEGO WOPR.
 17. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

SPONSORZY

 

 

 

 

WOPR Lipno
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 
Pl. 11-go Listopada 13a 
87-600 Lipno
 
e-mail: biurowoprlipno@wp.pl
 
tel. 787 739 432
 
Nr konta:
8420 3000 4511 1000 0002 6109 00
 
NIP:  466-03-87-585
REGON:  340577710
Nr KRS: 0000328740
 
 
Decyzją Nr 35/2014 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 roku wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 208 poz. 1240) Lipnowskie WOPR w Lipnie z siedzibą w Lipnie Plac 11 Listopada 13 A jest uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. 

 

W celu kontaktu z naszą firmą prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego

Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela strony internetowej WOPR Lipno w celach marketingowych oraz wyrażam zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od właściciela strony internetowej WOPR Lipno .