WOPR Lipno
Szkółka pływacka
Kursy motorowodne

O nas

Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w kwietniu 2009r z siedzibą Pl. 11 Listopada 13 a, 87-600 Lipno. Z inicjatywy kol. Pawła Olszewskiego w dniu 19 lutego 2009r zostało zwołane zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 17 osób. Dzięki zdecydowanym działaniom kol. Pawła Olszewskiego, który został wybrany na Prezesa Zarządu oraz przy dużym zaangażowaniu kol. Rafała Staniszewskiego, Janusza Krasuckiego, Pawła Gawrońskiego, Dariusza Galka oraz Wojciecha Fabisiaka w dwa miesiące później dochodzi do zarejestrowania Lipnowskiego WOPR. 29.04.2009r został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000328740.

Lipnowskie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- organizowanie wodnej służby ratowniczej

- współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego

- udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrofach naturalnych i awarii technicznych na wodach

- programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego

- ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się

- występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych położonych na wodach

- wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego

- dokonywanie przeglądu kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji pozarządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń

- prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych

- nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania

- egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności pływania

- opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym

- krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków

- popularyzowanie celów statutowych

- wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami

- prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej

- świadczenie usług z ratownictwa wodnego

- prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych

WOPR Lipno
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 
Pl. 11-go Listopada 13a 
87-600 Lipno
 
e-mail: biurowoprlipno@wp.pl
 
tel. 787 739 432
 
Nr konta:
8420 3000 4511 1000 0002 6109 00
 
NIP:  466-03-87-585
REGON:  340577710
Nr KRS: 0000328740
 
 
Decyzją Nr 35/2014 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 roku wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 208 poz. 1240) Lipnowskie WOPR w Lipnie z siedzibą w Lipnie Plac 11 Listopada 13 A jest uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. 

 

W celu kontaktu z naszą firmą prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego

Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela strony internetowej WOPR Lipno w celach marketingowych oraz wyrażam zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od właściciela strony internetowej WOPR Lipno .