(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Walne zebranie WOPR Lipno

Zarząd Lipnowskiego WOPR zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Lipnowskiego WOPR, które odbędzie się 23.06.2022 roku o godzinie 19:00 w siedzibie OSP w Lipnie przy ul. Bulwarnej. 

W imieniu Zarządu- Marcin Makowski.

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW LIPNOWSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO – Lipno 23.06.2022 r.

 1. POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI ORAZ CZŁONKÓW LIPNOWSKIEGO WOPR.
 2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA .
 3. WYBÓR PROTOKOLANTA .
 4. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD .
 5. PRZYJĘCIE REGULAMINU OBRAD .
 6. OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA STWIERDZAJĄCE PRAWOMOCNOŚĆ OBRAD.
 7. WYBÓR KOMISJI MANDATOWO – SKRUTACYJNEJ.
 8. PRZEDSTAWIENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK.
 9. PRZEDSTAWIENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA 2021  ORAZ PODSUMOWANIE OKRESU KADENCJI..
 10. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2021 ROK.
 11. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA PREZESA ZARZĄDU (głosowanie)  .
 12. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU.
 13. PRZYJĘCIE PROJEKTU PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ PLANU FINANSOWEGO NA ROK BIEŻĄCY (głosowanie).
 14. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022.
 15. GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM LICZBY CZŁONKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU (głosowanie).
 16. PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE FORMY GŁOSOWANIA ( TAJNE/ JAWNE ) NA PREZESA I  CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ KOMISJI (głosowanie).
 17. WYBÓR PREZESA ZARZĄDU.
 18. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PREZESA ZARZĄDU.
 19. WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU.
 20. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU.
 21. WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ (3 0SOBY).
 22. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ.
 23. WYBÓR KOMISJI DYSCYPLINARNEJ (3 OSOBY).
 24. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU KOMISJI DYSCYPLINARNEJ.
 25. WOLNE WNIOSKI.
 26. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW LIPNOWSKIEGO WOPR.
 27. ZAKOŃCZENIE OBRAD.