O Lipnowskim WOPR

Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w kwietniu 2009r z siedzibą Pl. 11 Listopada 13 a, 87-600 Lipno. Z inicjatywy kol. Pawła Olszewskiego w dniu 19 lutego 2009r zostało zwołane zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 17 osób. Dzięki zdecydowanym działaniom kol. Pawła Olszewskiego, który został wybrany na Prezesa Zarządu oraz przy dużym zaangażowaniu kol. Rafała Staniszewskiego, Janusza Krasuckiego, Pawła Gawrońskiego, Dariusza Galka oraz Wojciecha Fabisiaka w dwa miesiące później dochodzi do zarejestrowania Lipnowskiego WOPR. 29.04.2009r został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000328740.

Lipnowskie WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

• organizowanie wodnej służby ratowniczej
• udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrofach naturalnych i awarii technicznych na wodach
• programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego
• ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się

• prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych
• nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania
• występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych położonych na wodach
• wydawanie eksperty i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego

Zarząd Lipnowskiego WOPR

Marcin Makowski
Prezes

• Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie,
• Instruktor pływania
• Instruktor ratownictwa wodnego

• Ratownik WOPR (uprawnienia zawodowe: ratownik basenowy, śródlądowy, morski)
• Sternik motorowodny,
• Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu Ratownictwa Lodowego oraz na Wodach
Szybko Płynących i Powodziowych
• Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
• W WOPR od 2003 roku
• Wyróżniony odznaczeniami ,, Zasłużony Ratownik WOPR” i Srebrną Honorową Odznaką WOPR ,, Za zasługi”

Tomasz Wiśniewski
Wiceprezes

• Sternik motorowodny,

• Ratownik WOPR

• Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu Ratownictwa Lodowego
• Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
• W WOPR od 2009 roku
• Wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką WOPR ,, Za zasługi”

Hanna Czupryniak
Wiceprezes

• Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Wielgiem
• Ratownik WOPR (uprawnienia zawodowe: ratownik basenowy, śródlądowy, morski)
• Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu Ratownictwa Lodowego oraz na Wodach
Szybko Płynących i Powodziowych
• Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
• W WOPR od 2009 roku.
• Wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką WOPR ,, Za zasługi”

Janusz Sarnowski
Skarbnik

• Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Radomicach,
• Instruktor pływania
• Instruktor ratownictwa wodnego
• Ratownik WOPR (uprawnienia zawodowe: ratownik basenowy, śródlądowy, morski),,
• Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu Ratownictwa Lodowego oraz na Wodach
Szybko Płynących i Powodziowych
• Płetwonurek P1,
• Sternik motorowodny,
• Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
• W WOPR od 2003 roku,
• Wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką WOPR ,, Za zasługi”

Dorota Sykuła
Sekretarz Zarządu

• Dyrektor w firmie handlowej
• Kierownik Sekcji Psów Ratowniczych Lipnowskiego WOPR;
• Przewodnicząca Komisji K9 przy Zarządzie Głównym WOPR;
• Zoopsycholog;
• Treser psów;
• Instruktor Obedience;
• Przewodnik i właściciel trzech psów: Fraszki (certyfikowany pies ratownik, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA) oraz Frajdy i Lennego;
• Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
• sternik motorowodny;
• Młodszy ratownik WOPR;
• W WOPR od 2018r.;
• Wyróżniona Brązową Honorową Odznaką WOPR ,, Za zasługi”

Paweł Gawroński
Członek Zarządu

• Strażak w KPPSP Lipno
• Wiceprezes Zarządu WOPR województwa Kujawsko-pomorskiego
• Instruktor WOPR nr 1218
• Instruktor pływania
• Instruktor Kajakarstwa
• Instruktor sportów motorowodnych PZMiNW nr 1665
• Instruktor ratownictwa wodnego
• Stermotorzysta Żeglugi Śródlądowej
• Uprawnienia nurka KDP/CMAS P3
• Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
• W WOPR od 2004 r.
• Wyróżniony odznaczeniami ,, Zasłużony Ratownik WOPR” i Złotą Honorową Odznaką WOPR ,, Za zasługi”

Maciej Pawłowski
Członek Zarządu

• Ratownik Medyczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
• Instruktor Pierwszej Pomocy EFR
• Instruktor Ratownictwa Wodnego
• Ratownik WOPR
• Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu Ratownictwa Lodowego oraz na Wodach Szybko Płynących i Powodziowych
• Płetwonurek P1
• Sternik motorowodny
• W WOPR od 2014 roku
• Wyróżniony Srebrną Honorową Odznaką WOPR ,, Za zasługi” Oraz Odznaczeniem ,, Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”