Oferta WOPR Lipno

Kursy ratownicze:

 Kursy z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej*
Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
młodszy ratownik WOPR,
ratownik WOPR,
ratownik wodny pływalni,
ratownik wodny śródlądowy.
*program i długość kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

Kursy motorowodne:

sternik motorowodny,
licencja holowania narciarza wodnego

Zabezpieczenie ratownicze:

kąpielisk,
pływalni,
kolonii i obozów,
patrolowanie akwenów,
wydawanie opinii.

Zabezpieczenie imprez na akwenach:

regaty żeglarskie,
zawody motorowodne,
imprezy masowe,
ratownictwo specjalistyczne.

Profilaktyka i pokazy ratownicze:

w szkole,
na obozach,
na koloniach.

Egzaminy:

karta (pływacka),
specjalna karta pływacka (żółty czepek).

Ochrona środowiska

bieżące monitorowanie obszarów przyrodniczo cennych w celu likwidacji poważnych awarii i klęsk żywiołowych,
oczyszczanie akwenów.