Reaktywacja Grupy Interwencyjnej Lipnowskiego WOPR

Uchwałą Zarządu Lipnowskiego WOPR z dnia 14 maja 2020 roku reaktywowano Grupę Interwencyjną Lipnowskiego WOPR. Funkcje Kierownika Grupy Interwencyjnej Lipnowskiego WOPR Zarząd powierzył Ratownikowi Wodnemu Mariusz Falkowski . W skład GI Lipnowskiego WOPR wejdą najbardziej doświadczeni ratownicy wodni posiadający szerokie kwalifikacje z zakresu ratownictwa wodnego.